Pašne planine

Pašne planine pod mogočnimi gorami nad dolino Soče predstavljajo izjemno gospodarsko, socialno in kulturno dediščino. Nekatere od njih so enako stare kot dolinska naselja. V oglejskih listinah se planine pod Krnom omenjajo že v 12. stoletju.  Na njih pastirji in sirarji iz roda v rod prenašajo izkušnje prednikov, starodavne zakonitosti gospodarjenja in druženja. Stavbno izročilo pastirskih naselij in hlevov je velike etnološke vrednosti. Žal je stavbam nepopravljivo škodo povzročil vihar soške fronte, kasneje pa še potresi. Ogled nekaterih še delujočih planin je možen z lokalnim vodnikom. Pripravila: Mojca Rutar