Turistična društva

Turistično društvo Bovec
TD Bovec, ki ima več kot stoletno tradicijo, je od olepševalno-pogozdovalnega dela prešlo na klasično delovanje turističnih društev. Med redne dejavnosti, kot so novoletno krašenje mesta, vsakoletno pomladno čiščenje okolice, skrb za klopce v Bovcu in okolici in letošnja postavitev korit za rože v bližini znamenitih bovških kašt – vodnjakov, se je vrnilo tudi nekaj t. i. tradicionalnih prireditev.
več >
Turistično društvo Bovec, sekcija mladih
V šolskem letu 1998/99 je pričel s svojim delovanjem Turistični podmladek OŠ Bovec, marca 2004 pa je bila ustanovljena Sekcija mladih TD Bovec. Od vsega začetka je njihova mentorica Nataša Bartol, ki svoje znanje in ustvarjalnost z zagnanostjo prenaša na »podmladkarje«.
več >
Turistično društvo Breginj
Da bi Breginju in Breginjskemu kotu dali lepšo podobo in postali prepoznavni po svoji dejavnosti v širšem prostoru, je 20 krajanov leta 1994 ustanovilo Turistično društvo Breginj. Predsednik TD je Pavel Tonkli - Ščiren, namestnik pa Jože Školč, ki je odigral pomembno vlogo pri sanaciji Breginja po potresu leta 1976. Program turističnega društva je vključujeval varstvo kulturnozgodovinskih spomenikov, obnovo starega vaškega jedra, ureditev muzejske zbirke in določitev namembnosti objektom jedra, ki jih bo pod strokovnim vodstvom saniral zavod za spomeniško varstvo.
več >
Turistično društvo Breginj, sekcija mladih
Mladi člani turističnega krožka sodelujejo na prireditvah, vključujejo se v čistilne akcije in tako pripomorejo k lepšemu izgledu Breginjskega kota. Mala podružnična šola pa se lahko pohvali z letos dobljeno EKO zastavo.
več >
Turistično društvo Čezsoča
Glavna dejavnost Turističnega društva Čezsoča so gotovo tradicionalne kmečke igre, ki potekajo že od leta 1985, in sicer vsako tretjo soboto v juliju.
več >
Turistično društvo Drežnica
Turistično društvo Drežnica je bilo ustanovljeno leta 1993. Vanj so se povezali krajani, ki so vse neizmerno bogastvo naravnih lepot območja, ljudsko izročilo, kulturnozgodovinsko dediščino in posebnosti kulinarike želeli predstaviti tudi obiskovalcem in turistom. Zavzetost članov TD ob promocijskih aktivnostih, akcijah urejanja sprehajalnih poti, vaškega središča, zbirk v vasi (poleg muzejske sta urejeni tudi lovska in zbirka korenin) in postavljanja usmerjevalnih in informacijskih tabel ni ostala brez odmeva
več >
Turistično društvo Kobarid
Zadnjih nekaj let se društvo aktivno vključuje v občinske programe turističnega razvoja.
več >
Turistično društvo Livek
Danes delujoče TD Livek je bilo ustanovljeno leta 1995 in se trudi, da bi ohranilo in nadaljevalo tradicijo kulturnih in športnih prireditev, ki so se v vasi dobro uveljavile. Društvo skrbi predvsem za medsebojno povezovanje s Slovenci v Benečiji, zato vsako leto organizira množično obiskan pohod Pust na meji, ki se odvija na Livku in Čeplešiščih v Benečiji, saj vsako leto privabi več organiziranih skupin obiskovalcev iz Slovenije, Italije in v lanskem letu celo iz Belgije.
več >
Turistično društvo Log pod Mangartom
TD Log pod Mangrtom je bilo ustanovljeno leta 1989 na pobudo domačega gostilničarja Milana Črnigoja in Krajevne skupnosti Log pod Mangartom. Namen društva je bil predvsem urejati kraj in mu dati dodaten zagon in življenje, urejati in vzdrževati sprehajalne poti, postaviti informacijske table in klopce, ohranjati in obujati tradicijo ter pritegniti k sodelovanju čimveč vaščanov.
več >
Turistično društvo Most na Soči
Leta 1905 je bilo na pobudo Antona Mikuža, takratnega župana, posestnika in gostilničarja, ustanovljeno Olepševalno društvo pri Sv. Luciji. Leta 1908 je Olepševalno društvo pod vodstvom Lucijana Kovačiča postalo pogozdovalno.
več >
Turistično društvo Nadiža in Nadiška korita
TD Nadiža - Nadiška korita je bilo ustanovljeno leta 1995. Aprila istega leta so že izvedli prvo ekološko čistilno akcijo v okolici Robiča, Potokov in Nadiških korit. Društvo je v naslednjih letih aktivno sodelovalo z Občino Kobarid in predlagalo dolgoročni prostorski načrt ob spodnjem toku doline Nadiže. V letu 1998 je društvo obnovilo 33 m dolg viseči most čez Nadižo v Koritih in sodelovalo v čistilnih akcijah ob reki.
več >
Turistično društvo Nadiža Podbela
Turistično društvo Podbela je bilo ustanovljeno leta 1993. Člani društva so organizirali kar nekaj čistilnih akcij, postavili turistično signalizacijo, organizirali oziroma soorganizirali številne prireditve in dopolnjevali turistično ponudbo.
več >
Turistično društvo Planinski raj - Vrsno
Društvo je bilo ustanovljeno predvsem zaradi pustovanja oziroma pustnega rajanja, s katerim mladi že vrsto let ohranjajo vaško tradicijo in vsako leto privabijo množico obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice.
več >
Turistično društvo Podbrdo
TD Podbrdo deluje na območju dveh krajevnih skupnosti v zgornji Baški grapi. Prvotna želja po druženju je prerasla v organizacijo številnih dejavnosti: koncertov in športnih prireditev, v urejanje kraja in širše okolice, urejanje sprehajalnih poti in počivališč, postavljanje informacijskih tabel, počitniško letovanje otrok, silvestrovanje …
več >
Turistično društvo Podbrdo, odsek Hudajužna - Obloke
TD je bilo ustanovljeno leta 2000 kot odsek TD Podbrdo in je prvotno štelo enajst članov, od katerih jih je danes aktivnih le še sedem. Ustanovljeno je bilo predvsem zaradi organizacije praznovanja Florjanove nedelje v Oblokah, pozneje pa so člani začeli načrtovati tudi druge aktivnosti. Da bi krajanom popestrili katerega od nedeljskih popoldnevov, so ob tej priložnosti v dvorano krajevne skupnosti povabili več pevskih zborov, vokalnih skupin, folklorne in gledališke skupine ter izvajalce instrumentalne glasbe, v letu 2001 pa organizirali koncert Iztoka Mlakarja.
več >
Turistično društvo Rut - Grant
TD Rut - Grant je bilo ustanovljeno leta 2002. Ustanovili so ga z namenom organiziranja športnih, kulturnih in zabavnih prireditev. Člani skrbijo za urejenost kraja in pešpoti ter za promocijo kraja samega. Najznačilnejše akcije TD so organizacija gorskokolesarske dirke, v mesecu maju vsakoletni malonogometni turnir trojk, pohod na Jehlc v avgustu in vsakoletno srečanje ob prazniku lipe.
več >
Turistično društvo Šentviška planota
Vsako leto TD organizira številne kulturne in športne prireditve. Najstarejša in najmnožičnejša je kolesarjenje po Šentviški planoti, od lani poimenovano Pozdrav jeseni. Osrednji del prireditve je kolesarski maraton, sledijo pa mu še druge športne in zabavne igre. Druga večja prireditev, Nočni zimski vzpon na Črvov vrh, se odvija v januarju ter vsako leto privabi okrog 500 pohodnikov iz bližnje in daljne okolice.
več >
Turistično društvo Simon Gregorčič Ladra - Smast
Smast je gručasto naselje z zaselkom Log na levem bregu Soče v občini Kobarid. Leži na vrhu najvišje dolinske terase pod Krnom. Vas se prvič omenja leta 1178. Na griču izven vasi stoji cerkev sv. Lovrenca ter pokopališče, kjer je pokopan pesnik Simon Gregorčič. Prevladujejo prenovljene nadstropne primorske hiše.
več >
Turistično društvo Soča - Trenta
Turistično društvo Soča - Trenta deluje od leta 1988 in je kot glavno gibalo na področju turizma pomemben člen v razvoju doline. Glavna dejavnost turističnega društva je promocija turistične ponudbe. Turistom je na voljo 5 kampov, 3 turistične kmetije, 4 gostišča, 2 okrepčevalnici, hotelsko naselje, 2 kongresni dvorani, 12 ponudnikov apartmajev in 13 ponudnikov sob ter 7 planinskih koč.
več >
Turistično društvo Sopota Kneža
Turistično društvo Sopota je ime dobilo po istoimenskem slapu. Ker je slap zelo obiskovan, je pot treba redno čistiti in vzdrževati. Zanjo skrbi TD Sopota. Poleg tega se TD trudi urediti razgledne točke in turistične poti.
več >
Turistično društvo Staro selo
Oktobra 2005 so tudi v Starem selu ustanovili turistično društvo. Prvi predsednik je postal Franc Jeriha. Zakaj so se odločili za ta korak?
več >
Turistično društvo Tolmin

Prvo turistično društvo je v Tolminu nastalo že konec 19. stoletja kot Olepševalno društvo Tolmin. Ime je narekovalo njegovo poslanstvo: Urejanje podobe Tolmina in okolice parkov, Drevoredov, zelenic in pešpoti.


več >
Turistično društvo Trnovo ob Soči
Turistično društvo Trnovo ob Soči je bilo ustanovljeno v začetku leta 1995. Primarna dejavnost in glavni vzrok ustanovitve tega društva so bile številne aktivnosti na reki Soči, ki so zahtevale ureditev dostopa so reke, parkirišča in sprehajalnih poti. Nujno je postalo čiščenje okolice, postavljanje usmerjevalnih in informacijskih tabel.
več >
Turistično društvo Volče
Turistično društvo Volče je bilo ustanovljeno leta 2001 na pobudo peščice krajanov. Danes šteje 48 članov. Temeljne naloge društva so organizacija prireditev, urejanje turističnih poti in zgodovinskih obeležij, promocija in organizacija izletov. V sodelovanju z ostalimi društvi TD organizira več prireditev v kraju.
več >
Turistično in etnološko društvo Trebuša
Turistično in etnološko društvo Trebuša deluje na celotnem območju Trebuše in deloma doline Idrijce. O Trebuši, tej zanimivi pokrajini, njeni flori, favni, geologiji in etnologiji, je bilo izdanih kar nekaj knjig. Trebuša je skupno ime za območje porečja Trebuščice in se deli na Gorenjo in Dolenjo Trebušo ter Stopnik. Trebuščica je ena redkih rek v Sloveniji, za katero je značilno, da je pitna na celotnem porečju od izvira do izliva v Idrijco.
več >