Stojnici v Tolminskih koritih

Na vstopnem platoju v Tolminska korita je LTO Sotočje ob deseti obletnici urejanja in vzdrževanja poti na tem območju postavil dve stojnici. Z njima želimo popestriti ponudbo največje naravne znamenitosti v občini Tolmin, ki jo vsako leto obišče večje število obiskovalcev.

Stojnici sta namenjeni izključno predstavitvi in prodaji avtentičnih izdelkov in pridelkov, ki temeljijo na naravi, kulturi in identiteti območja. Z njimi želimo obiskovalce seznanjati z lokalnimi specialitetami in izdelki in jim tudi na ta način približati naše kraje.

Pravilnik o najemu stojnic v Tolminskih koritih

Urnik Tolminska korita 2016

Vloga za najem stojnice v Tolminskih koritih

 

Stojnici v Tolminskih koritih – rezervacije

 

AVGUST

Stojnica 1Stojnica 2SEPTEMBERStojnica 1Stojnica 2
1.1.
2.2.
3.rezervirano3.
4.rezervirano4.
5.5.
6.6.
7.7.
8.8.
9.9.
10.10.
11.11.
12.12.
13.13.
14.rezerviranorezervirano14.
15.rezervirano15.
16.16.
17.17.
18.18.
19.19.
20.20.
21.21.
22.22.
23.23.
24.24.
25.25.
26.26.
27.27.
28.28.
29.29.
30.30.
31.31.